Rima Veličkienė

Position: Ikimokylinio ugdymo įstaigų visuomenės sveikatos specialistė
Phone: 8 690 37 478
Categories: Ikimokyklinio ugdymo įstaigų visuomenės sveikatos specialistai
Location: Lopšelis-darželis „Želmenėlis“