Vesta Vaičekauskienė

Position: Ikimokylinio ugdymo įstaigų visuomenės sveikatos specialistė
Phone: 8 690 37 487
El. paštas:: medeine@sveikatosbiuras.lt
Categories: Ikimokyklinio ugdymo įstaigų visuomenės sveikatos specialistai
Location: Klaipėdos "Medeinės" mokykla, Lopšelis-darželis „Inkarėlis“