Diana Butkienė
Pareigos:
Vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimo specialistė
Mob. Tel.:
Skyrius:
Skyriai, Vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimo skyrius