Irena Marozova
Pareigos:
Ikimokylinio ugdymo įstaigų visuomenės sveikatos specialistė
Mob. Tel.:
Darbo vieta:
Lopšelis-darželis „Vyturėlis“
Skyrius:
Ikimokyklinio ugdymo įstaigų visuomenės sveikatos specialistai, Specialistai