Urtė Dičmonaitė
Pareigos:
Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų koordinatorius
Mob. Tel.:
Skyrius:
Skyriai, Vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimo skyrius