Vesta Šumilova
Pareigos:
Mokyklų visuomenės sveikatos specialistė
Mob. Tel.:
Darbo vieta:
Klaipėdos "Vyturio" progimnazija
Skyrius:
Mokyklų visuomenės sveikatos specialistai, Specialistai
Pareigybė: