Bernutė Juškienė

Pareigos: Mokyklų visuomenės sveikatos specialistė
Mob. Tel. 8 690 373 71
El. paštas:: aukuras@sveikatosbiuras.lt
Skyrius: Mokyklų visuomenės sveikatos specialistai
Darbo vieta: Klaipėdos „Aukuro” gimnazija, Klaipėdos Litorinos mokykla