Diana Užgalienė

Pareigos: Mokyklų visuomenės sveikatos specialistė
Mob. Tel. 8 690 37 456
Skyrius: Mokyklų visuomenės sveikatos specialistai
Darbo vieta: Klaipėdos Maksimo Gorkio progimnazija