Laura Kubiliutė

Pareigos: Skyriaus vedėja
Mob. Tel. 8 615 12 640
Skyrius: Visuomenės sveikatos stebėsenos ir projektų skyrius