Linara Sokolenko

Pareigos: Ikimokylinio ugdymo įstaigų visuomenės sveikatos specialistė
Mob. Tel. 8 690 37 458
Skyrius: Ikimokyklinio ugdymo įstaigų visuomenės sveikatos specialistai
Darbo vieta: Lopšelis-darželis „Dobiliukas“