Natalija Bogdanova

Pareigos: Ikimokylinio ugdymo įstaigų visuomenės sveikatos specialistė
Mob. Tel. 8 690 37 390
Skyrius: Mokyklų visuomenės sveikatos specialistai
Darbo vieta: Tauralaukio progimnazija