Vesta Vaičekauskienė

Pareigos: Ikimokylinio ugdymo įstaigų visuomenės sveikatos specialistė
Mob. Tel. 8 690 37 487
El. paštas:: medeine@sveikatosbiuras.lt
Skyrius: Ikimokyklinio ugdymo įstaigų visuomenės sveikatos specialistai
Darbo vieta: Klaipėdos "Medeinės" mokykla, Lopšelis-darželis „Inkarėlis“