Tarptautinė informavimo apie maisto švaistymą diena

Rugsėjo 29-oji Tarptautinė informavimo apie maisto švaistymą diena.

Minint šią dieną siekiama atkreipti visuomenės ir verslo dėmesį į maisto švaistymo ir atliekų problemą. Maisto švaistymo mažinimas prisideda ne tik prie vartotojų finansinės gerovės, bet tai taip pat teigiamai veikia mūsų planetą.

Maisto nuostolių ir švaistymo mažinimas padės pertvarkyti mūsų maisto sistemą:

  • mažinant poveikį aplinkai ir klimatui;
  • didinant maisto pakankamumą, prisidedant prie apsirūpinimo maistu saugumo;
  • stiprinant atsparumą.

Šią pertvarką paspartinti padės nauji ES tikslai: https://food.ec.europa.eu/safety/food-waste/eu-actions-against-food-waste/food-waste-reduction-targets_en

Maisto atliekos daro didžiulį poveikį aplinkai – jos sudaro apie 16 proc. ES maisto sistemos išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio. Jei ES maisto atliekas prilygintume valstybei narei, jos būtų penktas pagal dydį didžiausią šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį sukeliantis šaltinis. 

Jei maisto atliekos būtų mažinamos laikantis Komisijos pasiūlytų maisto švaistymo mažinimo tikslų, 4 asmenų namų ūkis vidutiniškai sutaupytų apie 400 EUR per metus. Sužinokite, kaip jūs galite sumažinti maisto atliekas kasdieniame gyvenime: https://food.ec.europa.eu/system/files/2021-11/fw_lib_poster_reduce-food-waste-daily_lt.pdf

ES apie 10 proc. viso maisto, tiekiamo mažmeninei prekybai, maitinimo paslaugoms ir namų ūkiams, yra iššvaistoma, o 37,1 mln. žmonių kas antrą dieną negali sau leisti kokybiško maisto.

Vartotojų maisto švaistymo mažinimas yra bendra atsakomybė. Turi dalyvauti visų lygmenų subjektai: vyriausybės, ūkininkai ir maisto įmonės, nevyriausybinės organizacijos, tyrėjai, pedagogai, finansų įstaigos ir vartotojai. Sužinokite, kaip galite padėti! https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC133004

ES piliečiams rūpi maisto švaistymas ir jo poveikis! Skaitykite Europos piliečių forumo rekomendacijas.https://citizens.ec.europa.eu/system/files/2023-06/COMM-2023-00179-00-00-LT-TRA-00.pdf


Informaciją paruošė: mitybos specialistė Ieva Bukauskaitė

Informacijos šaltinis: https://food.ec.europa.eu/safety/food-waste/international-day-awareness-food-loss-and-waste_en#idaflw-2023

Nuotrauka: https://www.freepik.com/

Facebook
Twitter
LinkedIn