Laimutis Sužiedėlis
Pareigos:
Mokyklų visuomenės sveikatos specialistas
Mob. Tel.:
Darbo vieta:
Klaipėdos „Žaliakalnio“ gimnazija, Suaugusiųjų gimnazija
Skyrius:
Mokyklų visuomenės sveikatos specialistai, Specialistai
Pareigybė: