Žaidimų paradigma

Žaidimai ir miestas: inovatyvi socialinės įtraukties, tvarumo ir vietos kūrimo paradigma

(Play and the City: an innovative paradigm for social inclusion, sustainability and place-making)

Apie projektą

Pagrindinis projekto koordinatorius – Udinės savivaldybė (Italija). Projekte dalyvauja 8 Europos sąjungos miestai: Korkas (Airija), Klaipėda (Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras), Esplugues de Llobregat (Ispanija), Larisa (Graikija), Katovicai (Lenkija), Novigradas (Kroatija), Viana do Castelo (Portugalija). Projekto II etapo įgyvendinimo trukmė – 24 mėnesiai, nuo 2018 m. gruodžio iki 2020 m. gruodžio mėn.

Projekto tikslas – perimti Udinės miesto (Italija) gerąją patirtį ir tarptautiniu lygiu įgytas žinias pritaikyti partnerių miestuose. Udinėje buvo įgyvendintos įvairios sveiką senėjimą skatinančios ir socialinę atskirtį mažinančios iniciatyvos: „Pasaulinė žaidimų diena“, „Išlaisvink protą“ (savivaldybės žaislų biblioteka, keliaujantis žaislų autobusas, muzikos, juoko terapija), „Pi diena“, „Mokyklos energija“. Įgyvendinant šį projektą siekiama didinti kartų tarpusavio supratimą, skatinti išmanią, integruotą miestų plėtrą, aktyvinti miesto gyventojus nepriklausomai nuo jų amžiaus, kilmės, pajamų ir lyties. Naujos žinios ir įgūdžiai, įgyti dalyvaujant programoje URBACT III, padės sustiprinti ir pagyvinti Europos miestus bei spręsti jiems kylančius klausimus, susijusius su sumaniu ir tvariu integraciniu augimu (pagal Europos strategijos prioritetus 2020 metams).

Projektas finansauojamas iš URBACT III Europos teritorinio bendradarbiavimo programos (2014–2020) bendromis Europos Sąjungos lėšomis.

Projekto veiklų paketai (WP):

  • WP1 „Projekto administravimas ir koordinavimas“
  • WP2 „Tarptautiniai mainai ir mokymasis“
  • WP3 „Vietos dimensija: gerosios praktikos perkėlimas“
  • WP4 „Komunikavimas ir informacijos sklaida“

Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras dalyvauja WP2, WP3 ir WP4 veiklose. Sudaryta vietos darbo grupė, kurios nariai įgyvendins įvairias veiklas, skirtas šeimoms, mokiniams, jaunimui, vyresnio amžiaus asmenims.

Daugiau informacijos apie projektą: https://urbact.eu/playful-paradigm-0

„Facebook” paskyra: https://www.facebook.com/PlayfulParadigm/

Projekto viešinimo medžiaga

Prisijunkite prie mūsų bendruomenės

Prenumeruokite naujienlaiškį

Sužinokite mūsų naujienas pirmas vieno mygtuko paspaudimu!