Stebėsena

Visuomenės sveikatos stebėsena – tikslingai organizuotas ir sistemingai atliekamas visuomenės sveikatos būklės, ją veikiančių sveikatos rizikos veiksnių rinkimas, kaupimas, apdorojimas, saugojimas, analizė ir vertinimas.

Pagrindiniai visuomenės sveikatos stebėsenos uždaviniai:

  1. Nuolat stebėti, analizuoti visuomenės sveikatą, ją veikiančius veiksnius ir jų kitimo tendencijas;
  2. Teikti valstybės institucijoms, visuomenei informaciją apie visuomenės sveikatos būklę ir jos kitimo priežastis, reikalingą ūkio plėtros, socialinės raidos, prevencinės (profilaktinės) medicinos, sveikatos apsaugos sistemos valdymo sprendimams priimti, mokslo ir kitoms reikmėms;
  3. Formuoti bendrą visuomenės sveikatos duomenų sistemą.
 
Visuomenės sveikatos stebėsena Klaipėdos miesto ir Neringos savivaldybėse vykdoma remiantis Bendraisiais savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro    2003 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. V-488 „Dėl Bendrųjų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų patvirtinimo”.
Straipsniai
Prisijunkite prie mūsų bendruomenės

Prenumeruokite naujienlaiškį

Sužinokite mūsų naujienas pirmas vieno mygtuko paspaudimu!