Klaipėdos miesto mokinių sveikata ir jos pokyčiai

Klaipėdos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras kasmet vykdo mokyklinio amžiaus vaikų sveikatos stebėseną. Mokiniai kasmet privalo profilaktiškai tikrintis sveikatą pas savo šeimos gydytoją bei gydytoją odontologą. Elektroniniu būdu užpildytas ir pasirašytas Mokinio sveikatos pažymėjimas patenka į Elektroninę sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą (ESPBI IS), iš kurios yra perduodamas į Higienos instituto Vaikų sveikatos stebėsenos informacinę sistemą (VSS IS). VSS IS duomenys naudojami atliekant mokinių profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizę.

Nuo 2020 m. įsigaliojo nauja Mokinio sveikatos pažymėjimo forma, kurioje nebenurodomi mokinių organų sistemų sutrikimai, bet šeimos gydytojas pateikia bendrąsias arba specialiąsias rekomendacijas, kurių turi būti laikomasi mokiniams dalyvaujant ugdymo veikloje. 2023 m. 9,9 proc. Klaipėdos miesto bendrojo ugdymo mokyklų mokinių buvo nurodytos bendrosios (pritaikytas maitinimas, nurodyta sėdėjimo vieta, alergenai, skubios pagalbos poreikis ir pan.), o 4,2 proc. mokinių – specialiosios rekomendacijos ir pirmosios pagalbos priemonės, kurių gali prireikti mokiniui dalyvaujant ugdymo veikloje. Daliai profesinių mokyklų mokinių taip pat buvo nurodytos šeimos gydytojo rekomendacijos: bendrosios – 11,2 proc. mokinių, o specialiosios – 6,3 proc. mokinių.

Lyginant su ankstesniais metais, Klaipėdoje sumažėjo per didelį kūno svorį turinčių mokinių – 2022 m. antsvoris ir nutukimas nustatytas 21,8 proc., o 2023 m. – 20,7 proc. bendrojo ugdymo mokyklų mokinių, tačiau profesinėse mokyklose besimokančių mokinių, turinčių per didelį svorį, dalis nežymiai padidėjo: 2022 m. antsvoris ir nutukimas nustatytas 23,4 proc., o 2023 m. – 24,7 proc. jaunuolių.

Nustatyta, kad sveikus dantis (nepažeistus ėduonies, neplombuotus ir neišrautus) turėjo 10,2 proc. sveikatą pasitikrinusių mokinių, besimokančių bendrojo ugdymo įstaigoje, ir 5,2 proc. profesinio ugdymo įstaigų mokinių. Dantų būklei vertinti naudojamas dantų ėduonies intensyvumo rodiklis, kuris išreiškiamas ėduonies pažeistų dantų skaičiumi, tenkančiu vienam asmeniui. 2023 metais Klaipėdos miesto bendrojo ugdymo mokyklų mokinių ėduonies intensyvumo rodiklis buvo vidutinis – 3,2, o profesinių mokyklų mokinių – aukštas – 5. Galima daryti išvadą, kad profesinėse mokyklose besimokančių jaunuolių burnos sveikatos rodikliai yra blogesni.

Visuomenės sveikatos specialistai primena, jog kasmetiniai mokinio sveikatos patikrinimai padeda laiku diagnozuoti ligas ir sutrikimus bei jų išvengti. Kasmet profilaktiškai tikrinant mokinio sveikatą galima stebėti, ar jo būklė atitinka būdingas jo amžiaus augimo ir vystymosi normas. Šeimos gydytojas, nustatęs pakitimus, nukreipia vaiką ar pilnametį mokinį gydytojų specialistų konsultacijai.

Mokinių profilaktinių patikrinimų ataskaitos:

Facebook
Twitter
LinkedIn