Klaipėdos miesto tikslinių gyventojų grupių sveikos gyvensenos skatinimas

Apie projektą

Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras nuo 2018 m. liepos 25 d. Klaipėdos miesto savivaldybėje pradėjo įgyvendinti projektą Nr. 08.4.2-ESFA-R-630-31-0002 „Klaipėdos miesto tikslinių gyventojų grupių sveikos gyvensenos skatinimas“. Numatyta projekto pabaiga – 2023 m. liepos 31 d.

Projekto problema ir projekto poreikis. Poreikis mažinti egzistuojančius sveikatos netolygumus yra akivaizdus: Lietuva, lyginant su kitomis Europos Sąjungos šalimis, išsiskiria ryškiais gyventojų sveikatos netolygumais, kuriuos sąlygoja įvairūs sveikatą veikiantys demografiniai, socialiniai, ekonominiai, aplinkos, politiniai ir kiti veiksniai. 2016 m. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, skurdo rizikoje miestuose gyveno 15,6 proc., o kaimuose – 34,8 proc. asmenų. Pažeidžiamiausios grupės – turintieji mažas pajamas, bedarbiai, vaikai, augantys šeimose, kuriose yra tik vienas iš tėvų, riboto išsilavinimo žmonės. Sveikatos netolygumams didelę reikšmę turi sveikatos priežiūros nelygybė, nevienodos galimybės naudotis viešosiomis sveikatos priežiūros, ligų profilaktikos ir sveikatinimo paslaugomis. Patvirtintas sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014-2023 m. veiksmų planas (LR sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymas Nr. V-815) taip pat įrodo šios problemos svarbą ir poreikį ją spręsti, šalinant tuos veiksnius, kurie tiesiogiai nulemia išvengiamus gyventojų sveikatos būklės skirtumus.

Projekto tikslas – padidinti vaikų ir vyresnio amžiaus asmenų sveikatos raštingumo lygį bei formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius.

Siekiami rezultatai. Įgyvendinant projektą siekiama, kad informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose Klaipėdos mieste dalyvautų 11 500 tikslinių grupių asmenų.

Pasiekti rezultatai. Projekto veiklose per visą jo įgyvendinimo laikotarpį sudalyvavo 19 339 asmenys.

Tikslinės projekto grupės ir jų poreikiai:

  • Vaikai, t.y., asmenys neturintys 18-os metų. Vaikams (iki 18 metų) dėl ekonominių, socialinių aplinkybių, tokių kaip nepalanki socialinė ir ekonominė šeimos padėtis, įsidarbinimo perspektyvos, dažniau gresia socialinė atskirtis bei neigiamas šių veiksnių poveikis sveikatai;
  • Vyresnio amžiaus asmenys (kaip apibrėžta Sveiko senėjimo užtikrinimo Lietuvoje veiksmų plano 1 punkte). Dėl gyventojų senėjimo kyla naujų problemų, kurios ypač didina pagyvenusių žmonių socialinės atskirties riziką bei užkerta galimybes jiems aktyviai dalyvauti darbo rinkoje ir įprastinėje veikloje. Vyresnio amžiaus žmonėms taip pat būdingas poliligotumas, neįgalumas, didžioji jų dalis miršta nuo lėtinių neinfekcinių ligų.

Įgyvendinant vaikų ir vyresnio amžiaus asmenų sveikatos stiprinimo veiklas ir gerinant jų sveikatos raštingumą Klaipėdos mieste, bus organizuojamos įvairios veiklos: 

  • Vaikams (pirmosios pagalbos mokymai, paskaitų ciklas apie lytiškumą ir savipagalbos būdus, jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų viešinimas elektroniniuose Klaipėdos miesto mokyklų dienynuose, sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo užsiėmimai, vaikų vasaros stovyklos, „Sveikatingumo takelių” ikimokyklinio ugdymo įstaigų kiemeliuose įrengimas, renginys „Saldadieniai šeštadieniais”, užsiėmimai sensoriniame kambaryje ir kt.);
  • Vyresnio amžiaus asmenims (praktinių fizinio aktyvumo veiklų ciklai, senjorų vaikščiojimo grupių užsiėmimai, paskaitos ir praktiniai užsiėmimai „Sveikatai palanki mityba”, mankštų ciklai, skirti koordinacijos ir kitų funkcijų, padedančių apsisaugoti nuo griuvimų, gerinimui ir palaikymui, psichoemocinės sveikatos stiprinimas, meno terapijos užsiėmimai, psichologinės konsultacijos, paskaitos ir seminarai „Sveiko senėjimo” temomis, paskaitų ciklas apie griuvimus ir jų prevenciją, pirmosios pagalbos mokymai,užsiėmimai sensoriniame kambaryje).

Projekto nauda. Bus pasiektas geresnis projekto tikslinių grupių asmenų sveikatos raštingumo lygis, suformuoti jų pozityvios sveikatos elgsenos pokyčiai, kurie prisidės prie sveikatos netolygumų mažinimo.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo.

Daugiau informacijos apie projektą: www.einvesticijos.lt.

PROJEKTO VIEŠINIMO MEDŽIAGA
Prisijunkite prie mūsų bendruomenės

Prenumeruokite naujienlaiškį

Sužinokite mūsų naujienas pirmas vieno mygtuko paspaudimu!