CHRODIS+

3-osios Europos Sąjungos sveikatos srities 2014-2020 m. programos bendrieji veiksmai CHRODIS PLUS: gerųjų praktikų taikymas sergantiems lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis
(CHRODIS PLUS: Implementing good practice for chronic diseases)

Apie projektą

Pagrindinis projekto koordinatorius – Instituto De Salud Carlos III (ISCIII) (Ispanija), mokslinis koordinatorius – VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos (VULSK) (Lietuva). Projekte dalyvauja 42 institucijos iš 21 Europos Sąjungos šalies. Projekte dalyvauja 4 institucijos iš Lietuvos: VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos, Higienos institutas ir Vilniaus universitetas. Projekto vykdymo laikas nuo 2017 m. rugsėjo mėnesio iki 2020 m. rugpjūčio mėnesio.

Projekto tikslas – padėti valstybėms narėms nustatyti veiksmingas lėtinių neinfekcinių ligų (toliau – LNL) naštos mažinimo priemones, didinti sveikatos sistemų tvarumą ir plėtoti žmogiškąjį kapitalą. Projekto veiklą sudaro 8 darbo grupės (toliau – DG):

DG1: „Projekto koordinavimas” 
DG2: „Sklaida”
DG3: „Projekto įvertinimas” 
DG4: „Integravimas į nacionalinę politiką ir tvarumas” 
DG5: „Sveikatos stiprinimas ir ligų prevencija”
DG6: „Poliligotumui  skirtų integruotų sveikatos priežiūros modelių pilotinis įgyvendinimas” 
DG7: „LNL sergantiems žmonėms priežiūros kokybės gerinimas ” 
DG8: „Darbo rinka ir lėtinės neinfekcinės ligos: sveikata visuose sektoriuose ”

Higienos institutas dalyvauja DG4 ir DG5 veiklose. DG4 darbo grupės veikla yra skirta organizuoti nacionalinio lygmens politinį dialogą dėl efektyvių priemonių praktinio įgyvendinimo Lietuvoje. DG5 darbo grupės veikla skirta dviejų sveikatos ugdymo intervencijų, kurios yra įgyvendintos Airijoje ir Islandijoje, diegimui Lietuvoje. DG5 intervencijos: „Aktyvi mokykla“ (angl. Active school flag) (Airija) ir „Multimodalinio mokymo intervencija bendruomenėse“ (angl. Multimodal training in communities) (Islandija). Projekte pareiškė norą dalyvauti Klaipėdos miesto ir Klaipėdos rajono savivaldybės.

 „Aktyvi mokykla“ (Active School Flag)

Intervencijos tikslas – didinti vaikų fizinio aktyvumo lygį, sukuriant fiziškai aktyvių, fizinio lavinimo mokyklų bendruomenę. Intervencija yra tinkama tiek pradinėms, tiek pagrindinėms mokyklos, specialiųjų poreikių mokykloms ar vaikų švietimo centrams.

Prieš pradedant intervencijos įgyvendinimą, mokykla turi parengti veiksmų planą ir pateikti mokyklos padėties įsivertinimą, nurodant esamą fizinio aktyvumo, fizinio lavinimo ir bendradarbiavimo su mokiniais situaciją. Įsivertinimui yra naudojamas klausimynas, kurio pagrindinės vertinimo sritys yra planavimo elementai susiję su programos diegimu, fizinio lavinimo turinys mokyklose, mokyklos fizinio lavinimo ištekliai, mokinių veikla pertraukos metu, užklasinė veikla. Ši intervencija akcentuoja nuolatinį bendradarbiavimą su mokiniais, jų tėvais, vietine bendruomene bei nacionalinėmis agentūromis.

Šiuo metu Klaipėdos mieste Airijos „Aktyvios mokyklos“ intervencija įgyvendinama 2 mokyklose: „Gilijos“ pradinėje mokykloje ir „Sendvario“ progimnazijoje. Intervencija bus įgyvendinama 2019 metais, atliekamas intervencijos veiksmingumo vertinimas, pateikiami intervencijos rezultatai 2020 metais.

„Multimodalinio mokymo intervencija bendruomenėse“ (Multimodal training in communities)

Intervencija skirta 60+ amžiaus grupei, siekiant gerinti lėtinių, neinfekcinių ligų, prevencijos galimybes. Vienas iš projekto tikslų – išsiaiškinti, ar pritaikant daugiakomponentinį veiklų modelį galima suformuoti ilgalaikę strategiją, siekiant išlaikyti vyresnio amžiaus žmonių sveikatą, atsižvelgiant į tarptautines rekomendacijas. Ši intervencija yra dalis Islandijos sporto ir sveikatos mokslų universiteto filosofijos mokslų daktaro Janus Gudlaugsson disertacijos, doktorantūros laipsniui apginti 2007-2014 metais.

Pagrindinės intervencijos dalys – tai 6 mėnesių trukmės daugiakomponentiniai užsiėmimai, kurių metu daugiausiai dėmesio skiriama kasdienėms fizinio aktyvumo treniruotėms ir 2 kartus per savaitę – jėgos treniruotėms. Treniruotes papildo 3 paskaitos apie mitybą bei 4 apie sveikatą. Kasdienių treniruočių pagrindas – vaikščiojimas. Jėgos treniruočių programą sudaro 12 pratimų pagrindinėms raumenų grupėms.

Dalyvių fizinės būklės ir sveikatos įvertinimui atliekami matavimai, tam pasitelkiant įvairius prietaisus: dinamometrus, prietaisus stebinčius širdies darbą fizinio krūvio metu, atliekami kraujo tyrimai.

Intervencija bus įgyvendinama 2019 metais, atliekamas intervencijos veiksmingumo vertinimas bei pateikiami intervencijos rezultatai 2020 metais.

2018 m. gruodžio 11 dieną įvyko projekto partnerių iš Islandijos vizitas Klaipėdos mieste. Vizito metu projekto partneriai turėjo galimybę apžiūrėti Klaipėdos lengvosios atletikos maniežą, kuriame projekto dalyviai atlieka vaikščiojimo treniruotes (žiemos periodu).

2018 m. gruodžio 9 d. vizito metu, programos įkūrėjas Janus Gudlaugsson turėjo galimybę sudalyvauti ir stebėti programos dalyviams atliekamus testus ir matavimus.

Daugiau informacijos apie projektą: http://chrodis.eu/

„Facebook” paskyra: https://www.facebook.com/EUCHRODISplus

PROJEKTO VIEŠINIMO MEDŽIAGA

Vaizdo klipas apie Klaipėdos miesto ir rajono savivaldybėse įgyvendintas intervencijas

STRAIPSNIAI

Įvyko projekto CHRODIS PLUS konferencija

Gegužės 14-15 d. Budapešte (Vengrija) įvyko projekto „CHRODIS PLUS: gerųjų praktikų taikymas sergantiems lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis“ (angl. CHRODIS PLUS: Implementing good practice for chronic diseases)

Plačiau »
Prisijunkite prie mūsų bendruomenės

Prenumeruokite naujienlaiškį

Sužinokite mūsų naujienas pirmas vieno mygtuko paspaudimu!