Uostamiesčio mokinių fizinio pajėgumo nustatymo rezultatai

Šiais metais pirmą kartą Klaipėdos miesto savivaldybės ugdymo įstaigose buvo nustatytas mokinių fizinio aktyvumo pajėgumas. Mokinių fizinio pajėgumo vertinimo rezultatai yra svarbi informacija visuomenės sveikatos požiūriu, kurią galima naudoti mokinių sveikatai palaikyti ir gerinti.

Priklausomai nuo mokinio amžiaus ir lyties, yra numatyti fizinio pajėgumo testai, kuriuos mokiniai turi atlikti. 7–10 metų amžiaus mokiniai, besimokantys pagal pradinio ugdymo programą, turi atlikti 4 fizinio pajėgumo testus: šuolis iš vietos į tolį (cm); teniso kamuoliuko metimas (m); 10×5 m bėgimas šaudykle (s) ir 6 min. bėgimas (m); o mokiniai, besimokantys pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programą, turi atlikti 6 fizinio pajėgumo testus: „flamingas“ (užlipimų ant buomelio skaičius per 1 min.); sėstis ir siekti (cm); šuolis į tolį iš vietos (cm); kybojimas sulenktomis rankomis (s); 10×5 m bėgimas šaudykle (s) ir 20 m bėgimas šaudykle (min.). Mokinių fizinio pajėgumo testų rezultatai buvo priskirti vienai iš šių fizinio pajėgumo zonų:

1. Sveikatai palankaus fizinio pajėgumo zona, kuri rodo gerą, sveikatai palankų fizinį pajėgumą.

2. Reikia tobulėti zona, kuri rodo, kad mokiniui reikia tobulinti savo fizines ypatybes siekiant sveikatai palankaus fizinio pajėgumo.

3. Sveikatos rizikos zona, kuri rodo mokinio sveikatai kylančią riziką dėl jo fizinio pajėgumo lygio.

Nuasmenintus mokinių fizinio pajėgumo duomenis pateikė Klaipėdos miesto savivaldybės ugdymo įstaigų visuomenės sveikatos specialistai. Nustatant fizinį pajėgumą dalyvavo 18 119 mokinių iš 42 Klaipėdos miesto ugdymo įstaigų: 9 260 berniukų ir 8 859 mergaitės. Visus fizinio pajėgumo testus atliko 15 090 mokinių (83,3 proc.). Tiek mergaitės, tiek berniukai, besimokantys pagal pradinio ugdymo programą, geriausiai buvo įvertinti pagal šuolio iš vietos į tolį testą, o prasčiausiai – pagal 10×5 bėgimo šaudykle testą. Tiek mergaitės, tiek berniukai, besimokantys pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, geriausiai buvo įvertinti pagal sėdimosi ir siekimo testą. Berniukai prasčiausiai atliko šuolio į tolį iš vietos testą, o mergaitės – 20 m bėgimo šaudykle testą.

Išanalizavus fizinio pajėgumo prasčiausią – sveikatos rizikos – zoną, nustatyta, kad pradinio ugdymo mokiniai prasčiausiai atliko 10×5 bėgimo šaudykle testą (9 metų berniukai ir 10 metų mergaitės). Berniukai, besimokantys pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programą, prasčiausiai atliko šuolio į tolį iš vietos testą, tai buvo daugiausia 12 metų berniukai. Mergaitės, besimokančios pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programą, prasčiausiai atliko kybojimo sulenktomis rankomis testą, tarp kurių daugiausia buvo 11 metų mergaičių.

Mokiniams, kurie nors pagal vieną fizinio pajėgumo testo įvertinimą pateko į sveikatos rizikos zoną, ugdymo įstaigų visuomenės sveikatos specialistai teiks individualias rekomendacijas dėl fizinio pajėgumo gerinimo.

Fizinio pajėgumo testavimas gali būti naudingas nustatant stipriąsias ir tobulintinas sritis, pritaikant kūno kultūros programas atsižvelgus į mokinių rezultatus, informuojant mokinius ir jų tėvus apie pasiektus rezultatus bei šviečiant mokinius apie fizinio aktyvumo naudą.

Klaipėdos miesto savivaldybės mokinių fizinio pajėgumo nustatymo duomenų analizę galima rasti paspaudus nuorodą:

https://www.sveikatosbiuras.lt/wp-content/uploads/2023/08/2023-metu-Klaipedos-miesto-savivaldybes-mokiniu-fizinio-pajegumo-duomenu-analize.pdf

Facebook
Twitter
LinkedIn