Loreta Mangarovienė
Pareigos:
Priklausomybių konsultantas
Mob. Tel.:
Skyrius:
Bendruomenės sveikatos stiprinimo, Skyriai