Tai kas tas „lytiškumas“?

Vis labiau visuomenėje ar žiniasklaidoje galime girdėti kalbant apie lytiškumą bei jo svarbą asmens ugdymo procese. Daugeliui išgirdus šį žodį tampa šiek tiek nejauku, kitiems jis kelia daug klausimų, nes nežino, kaip tai reiktų interpretuoti. Dėl visuomenėje vyraujančių skirtingų nuomonių šia tema, jaučiamas susiskaldymas, kuris trukdo ugdymo procesui.

Lytinis ugdymas įvardijamas kaip visą gyvenimą trunkantis procesas, kuris formuoja požiūrį, įsitikinimus bei vertybes į identitetą, seksualumą ir šeimą. Dėl lytiškumo ugdymo pasaulyje kyla nuolatinės diskusijos jau keletą dešimtmečių. Yra dvi pagrindinės kryptys, kuriomis pateikiama ši tema: lytiškumo švietimas, orientuotas į apsisaugojimą nuo nepageidaujamų ankstyvojo lytinio gyvenimo pasekmių, traktuojantis vaisingumą kaip grėsmę, ir lytinis ugdymas, kurio siekis ugdyti nuostatą sieti lytinį aktyvumą su ilgalaikiais įsipareigojimais ir vaisingumą suvokti kaip galimybę. Kitaip tariant, lytiškumo švietime daugiau atkreipiamas dėmesys į kontracepcijos priemones, lytiškai plintančias infekcijas, o lytiškumo ugdymas labiau orientuotas į patį asmenį, jo paties santykį su kitais ir pan.

Žmogaus lytiškumas prasideda vaikystėje, jį formuoja šalia esantys žmonės, o labiausiai tėvai. Rūbelių ar žaislų įsigijimas atsižvelgus į lytį, kambario dažymas ar dekoravimas tam tikra „mergaitiška“ ar „berniukiška“ spalva irgi yra lytiškumo dalis. Tačiau vaikystėje auga ir stereotipai, kuriuos suformuoja suaugę asmenys įvairiais pasisakymais: „moteris bloga vairuotoja“ arba „vyrai negali verkti“. Stereotipai tarsi pabrėžia, kas yra būdinga vienai ar kitai lyčiai, ir tai gali neigiamai formuoti asmens supratimą. Taigi lytiškumas pirmiausia yra tai, kaip asmuo pats mato save, kaip supranta savo ribas ir poreikius, pomėgius, kaip priima savo asmenybę ar kūno vaizdą, vėliau lytiškumas keliasi į santykį su draugais, kaip sekasi rasti bendrų pomėgių ar tikslų, galiausiai lytiškumas – tai ir romantinių jausmų ieškojimas bei puoselėjimas arba savo orientacijos supratimas.

Tačiau labai svarbu suprasti, kad prie jauno žmogaus lytiškumo ugdymo prisideda visi jį supantys asmenys bei aplinka, kurioje jis auga ir bręsta. Šiuo metu mokyklose yra įgyvendinama švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtinta Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa. Kad ši programa sėkmingai veiktų, svarbi ne tik mokyklose teikiama informacija, bet ir pačių tėvų indėlis. Paprastas ir nuoširdus pokalbis su jaunimu gali turėti įtakos pasirinkimams ar paprastiems pamąstymams.

Taigi kiekvienas žmogus turi savąjį lytiškumą, kurį auginame ir brandiname visi skirtingai, todėl ir visų suvokimas bei supratimas apie tai yra kitoks.

Facebook
Twitter
LinkedIn