Diana Butkienė

Pareigos: Vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimo specialistė
Mob. Tel. 8 615 12 710
Skyrius: Vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimo skyrius