Urtė Dičmonaitė

Pareigos: Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų koordinatorius
Mob. Tel. 8 640 93 341
Skyrius: Vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimo skyrius