Kokia uostamiesčio gyventojų sveikata?

Praėjusių metų gruodį buvo patvirtinta 2022 metų Klaipėdos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaita, kurioje pateikiami 2021 metų duomenys. Sveikatos statistikos duomenys, kurie pateikiami ataskaitoje, yra renkami pagal Lietuvos sveikatos strategijoje iškeltų tikslų bei uždavinių įgyvendinimo savivaldybėse parengtą rodiklių sąrašą.

2022 metų pradžioje Klaipėdoje gyveno 152 237 gyventojai. Didžiąją jų dalį sudarė darbingo amžiaus klaipėdiečiai, tačiau pensinio amžiaus žmonių uostamiestyje buvo daugiau nei vaikų iki 15 metų. Tai reiškia, kad Klaipėdos gyventojai senėja. Vidutinis klaipėdiečių amžius buvo 43 metai: vyrų – 40, moterų – 46 metai. Per 2022 metus gimė 1 408 kūdikiai (680 berniukų ir 728 mergaitės), o mirė 2 501 asmuo (1 185 vyrai ir 1 316 moterų).

Savivaldybės sveikatos rodiklių reikšmės vaizduojamos taikant „šviesoforo“ principą (nuo geriausiojo žalio, per geltoną prie blogiausiojo raudono). Įvertinus Klaipėdos miesto sveikatos rodiklių santykį su Lietuvos vidurkiu, nustatyta, kad 14 rodiklių reikšmės buvo geresnės už Lietuvos vidurkį (žalioji zona), 26 rodiklių reikšmės atitiko Lietuvos vidurkį (geltonoji zona) ir 10 rodiklių reikšmės buvo prastesnės nei Lietuvos vidurkis (raudonoji zona). Prasčiausi Klaipėdos rodikliai buvo šiose srityse: sergamumo tuberkulioze rodikliai; asmenų, žuvusių ar sunkiai sužalotų darbe, skaičius; į atmosferą iš stacionarių taršos šaltinių išmestų teršalų kiekis; mirtingumas nuo narkotikų sąlygotų priežasčių; gyventojų skaičius, tenkantis 1 alkoholio licencijai; išvengiamų hospitalizacijų dėl diabeto skaičius ir 1 bei 2 metų amžiaus vaikų skiepijimo apimtys. Iš šių 10 raudonojoje zonoje esančių rodiklių savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba išskyrė 3 prioritetinius visuomenės sveikatos stebėsenos rodiklius, į kuriuos ateinančiais metais bus kreipiama daugiausia dėmesio. Tai sergamumo tuberkulioze rodikliai: nauji atvejai, recidyvai ir vaistams atsparios tuberkuliozės atvejai.

2021 metais Klaipėdos mieste tuberkulioze sirgo 48 asmenys, iš kurių 43-ims ši liga buvo diagnozuota pirmą kartą, o atsparia vaistams tuberkulioze sirgo 9 asmenys. Lyginant su 2020 metais, sergamumo tuberkulioze rodikliai uostamiestyje ženkliai pablogėjo.

Klaipėdos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsnos 2021 metų ataskaitą galite rasti Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro interneto svetainėje: https://www.sveikatosbiuras.lt/wp-content/uploads/2023/01/2021-metu-Klaipedos-miesto-savivaldybes-visuomenes-sveikatos-stebesenos-ataskaita.pdf

Facebook
Twitter
LinkedIn