Kviečiame susipažinti su „Radiacinė sauga“ numeriu


Kviečiame susipažinti su „Radiacinė sauga“ numeriu


Išleistas 24-asis Radiacinės saugos centro informacinio biuletenio „Radiacinė sauga“ numeris, skirtas Baltarusijos atominės elektrinės galimos branduolinės avarijos poveikiui Lietuvos gyventojams ir aplinkai, jos keliamoms grėsmėms bei šalyje taikomoms prevencinėms priemonėms aptarti.

Informaciniame biuletenyje aptartos šios temos:

  • Radioaktyviųjų medžiagų patekimas į aplinką;
  • Avarinės parengties zonos ir avarinio planavimo atstumai;
  • Baltarusijos AE avarijos galimas poveikis Lietuvos žmonių sveikatai;
  • Valstybinis radiologinis aplinkos monitoringas.

Elektroninę informacinio biuletenio versiją galite peržiūrėti čia.

Primename, kad Radiacinės saugos centro interneto svetainės skiltyje „Leidiniai“ galite rasti daugelio Radiacinės saugos centro išleistų leidinių elektronines versijas.

Daugiau informacijos apie pasirengimą branduolinei ar radiologinei avarijai galite rasti:

​Informacijos šaltinis: Radiacinės saugos centras

Nuotrauka: https://www.freepik.com

Facebook
Twitter
LinkedIn