Radiacinės saugos centras konsultuoja visuomenės sveikatos specialistus radiacinės saugos klausimais


Radiacinės saugos centras konsultuoja visuomenės sveikatos specialistus radiacinės saugos klausimais


Siekdamas šviesti Lietuvos gyventojus radiacinės saugos klausimais, Radiacinės saugos centras (toliau – RSC) bendradarbiauja su visuomenės sveikatos specialistais, kurie skleidžia RSC informaciją savo savivaldybių gyventojams.

 RSC specialistai, reaguodami į įvykius Ukrainoje ir dėl jų išaugusį visuomenės susirūpinimą radiacine sauga ir jos svarba kasdieniame gyvenime, nuotoliniu būdu organizavo seminarą, kurio metu visuomenės sveikatos specialistai tobulino žinias apie:

  • jonizuojančiąją spinduliuotę ir pagrindinius apsisaugojimo nuo jos būdus;
  • branduolinių ir radiologinių avarijų poveikį gyventojams, apsaugomųjų veiksmų taikymą.

Siekiant tinkamai pasirengti galimai branduolinei avarijai Baltarusijos atominėje elektrinėje, Lietuvos teritorija suskirstyta į avarinės parengties zonas ir avarinio planavimo atstumus (apie juos galite skaityti čia, 3 p.). Seminaras buvo skirtas tiems visuomenės sveikatos specialistams, kurių savivaldybės yra nutolusios 100 km nuo Baltarusijos atominės elektrinės, o artimiausiu laiku planuojame organizuoti seminarus ir kitų savivaldybių atstovams.

Seminaro dalyviai kėlė rūpimus ir dažniausiai visuomenės užduodamus klausimus apie kalio jodido vartojimą ir Lietuvos Ankstyvojo radiacinio pavojaus perspėjimo sistemos (RADIS) tinklo duomenis (atsakymus galite rasti čia). 

Tikimės, kad seminaro metu visuomenės sveikatos specialistams pateikta informacija bus naudinga teikiant konsultacijas susirūpinusiems gyventojams.

Daugiau informacijos apie pasirengimą branduolinei ar radiologinei avarijai galite rasti:

  • Ekstremalioms situacijoms pasirengti skirtoje svetainėje www.lt72.lt
  • Radiacinės saugos centro interneto svetainės skiltyje „Ką reikia žinoti apie pasirengimą branduolinei avarijai?“ https://bit.ly/3KZREn3
  • Interaktyviame elektroniniame mokyme apie jonizuojančiąją spinduliuotę – www.radiacija.eu
  • Leidinys „Rekomendacijos gyventojams: kaip elgtis, jeigu įvyktų branduolinė arba radiologinė avarija?” https://bit.ly/3MXbNfn

Informacijos šaltinis: Radiacinės saugos centras

Nuotrauka: Radiacinės saugos centras

Facebook
Twitter
LinkedIn