Rekomendacijos kaip mokyklų bendruomenėse stiprinti fizinį aktyvumą


Rekomendacijos kaip mokyklų bendruomenėse stiprinti fizinį aktyvumą


Pristatome Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro (SMLPC) Vaikų sveikatos stiprinimo skyriaus specialistų parengtas fizinį aktyvumą skatinančias mokyklose kūrimo rekomendacijas ,,Aktyvi mokykla”

Tai fizinį aktyvumą skatinančios mokyklos kūrimo rekomendacijos, skirtos mokyklų vadovams, mokytojams, mokyklose dirbantiems sveikatos specialistams susipažinti su aktyvios mokyklos koncepcija, aktyvios mokyklos elementais, uždaviniais ir pagrindiniais žingsniais, kuriuos mokykla turi atlikti, norėdama tapti aktyvia mokykla.

Mokyklos filosofija ir vizija turi sietis su fizinio aktyvumo stiprinimu bendruomenėje. Aktyvi mokykla turi sukurti fizinio aktyvumo skatinimo mokykloje sistemą ir skirti visus išteklius, reikalingus fiziniam aktyvumui didinti bei emocinei sveikatai gerinti.

Šios rekomendacijos skirtos toms mokykloms, kurios nori didinti fizinį aktyvumą savo mokykloje, integruoti fizinio aktyvumo elementus į visą ugdymo procesą, didinti fizinio ugdymo pamokų patrauklumą bei kurti fizinį aktyvumą skatinančią aplinką.

Informaciją paruošė: visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė Alina Bocman.

Informacinis šaltinis:  http://www.smlpc.lt/  

Nuotrauka:  https://www.freepik.com/    

Facebook
Twitter
LinkedIn