Savaitės pradžioje startavusio projekto SHEHAP kūrybinės mokinių dirbtuvės Klaipėdoje rezultatai džiugina

Lapkričio 7-11 d. uostamiestyje vykusios programos „Erasmus +“ projekto (SHEHAP) – „Seksualinio priekabiavimo prevencija vidurinėse mokyklose“ (angl. Prevention of Sexual Harassment in Secondary Schools), kūrybinės stovyklos metu pasiekti rezultatai džiugina – galutinai išgrynintos būsimos rekomendacijos, kurios, net neabejojama, padės pozityvius pagrindus seksualinio priekabiavimo prevencijoje ugdymo įstaigose, sumažinant visų formų seksualinį priekabiavimą mokyklose, didinant mokinių, mokytojų ir mokyklos personalo gebėjimus atpažinti seksualinį priekabiavimą, užkirsti jam kelią ir įsikišti į jį, tobulinti mokytojų ir įvairių mokyklose dirbančių profesinių grupių įgūdžius ir žinias seksualinio priekabiavimo prevencijos srityje, aprūpinant juos prasmingomis priemonėmis ir naudingomis gairėmis, didinant  tėvų informuotumą apie seksualinio priekabiavimo prevenciją ir suteikiant jiems instrukcijas bei patarimus, kaip aptarti seksualinį priekabiavimą su vaikais.

Remiantis sukaupta ir išgryninta medžiaga, iki projekto pabaigos numatyta parengti:

  • Tyrimo ataskaitą apie įvairius prevencijos būdus, kurių reikia mokinimas, mokytojams, kitiems mokyklos specialistams ir tėvams, norint atpažinti seksualinio priekabiavimo atvejus mokyklose.
  • Naujovišką skaitmeninę mokomąją medžiagą mokiniams apie seksualinio priekabiavimo prevenciją, sukurtą įtraukiant pačius mokinius.
  • Mokomąją medžiagą mokytojams ir kitiems mokyklos specialistams, skirtą atpažinti ir užkirsti kelią seksualiniam priekabiavimui.
  • Mokomosios medžiagos paketą tėvams, skirtą atpažinti ir užkirsti kelią seksualiniam priekabiavimui, atspindintį vaikų požiūrį ir nuomonę.
  • Seksualinio priekabiavimo atpažinimo ir prevencijos rekomendaciją vidurinėms mokykloms.

SHEHAP projekto įgyvendinimo trukmė – 36 mėnesiai, nuo 2020 m. rugsėjo mėn. iki 2023 m. rugpjūčio mėn. Projektas finansuojamas iš ES programos „Erasmus+”.

Informaciją parengė: visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė, atsakinga už viešuosius ryšius Gintarė Baštunova

Facebook
Twitter
LinkedIn