Laura Kubiliutė
Pareigos:
Skyriaus vedėja
Mob. Tel.:
Skyrius:
Skyriai, Visuomenės sveikatos stebėsenos ir projektų skyrius