Rima Jefimova
Pareigos:
Ikimokylinio ugdymo įstaigų visuomenės sveikatos specialistė
Mob. Tel.:
Darbo vieta:
Lopšelis-darželis „Giliukas“
Skyrius:
Ikimokyklinio ugdymo įstaigų visuomenės sveikatos specialistai, Specialistai