Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (JPSPP) projekto užbaigimas

Projekto „Adaptuoto ir išplėsto jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (JPSPP) teikimo modelio įdiegimas Klaipėdos miesto savivaldybėje“ metu buvo įgyvendinamos įvairios veiklos plėtojant 8 algoritmus. Projekto partneris – Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas – vedė paskaitas ir renginius psichoaktyviųjų medžiagų prevencijos tematika bendradarbiaudamas su JPSPP koordinatore. JPSPP koordinatorė jaunimui vedė protmūšius, paskaitas ir diskusijas šių algoritmų tematika, organizavo jaunimo pokyčių mėnesius. Psichologė vedė individualių konsultacijų ciklus ir grupinius užsiėmimus jaunuoliams. Bendradarbiaujant su VšĮ „Jūrininkų sveikatos priežiūros centras“ buvo taikytas „žaliojo koridoriaus“ principas teikiant jaunimui palankias sveikatos priežiūros paslaugas. JPSPP paslaugų teikimui buvo įrengtos patalpos: salė renginiams ir psichologo kabinetas. Projekto viešinimui buvo sukurtas interneto svetainės polapis. Projekto įgyvendinimo trukmė – 31 mėnuo (2021-2023 m.). Projekto veiklose sudalyvavo daugiau nei 12 000 jaunuolių.

Informaciją parengė: Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų koordinatorė Laura Butkevičienė

Facebook
Twitter
LinkedIn