Kviečiame į programą „Neįtikėtini metai”

Prasidėjo šių metų registracija į Higienos instituto įgyvendinamo visoje šalyje projekto „Programos „Neįtikėtini metai“ pritaikymas ir įgyvendinimas Lietuvoje“ naujas grupes, skirtas tėvams, įtėviams ir globėjams. Jose suteikiama daugiau žinių, būtinų auklėjant vaikus. Dalyvavimas šiose grupėse, vykstančiose ir tiesiogiai, ir nuotoliniu būdu, nemokamas.

Projekto tikslas – ugdyti ir stiprinti pozityvios tėvystės įgūdžius, suteikiant tėvams daugiau žinių, reikalingų tinkamam elgesio ir emocijų sunkumų turinčių vaikų (3–12 metų) auklėjimui.

Kviečiama registruotis į tėvų grupes Klaipėdos mieste

Dalyviai gali registruotis į grupes:  programą ikimokyklinio amžiaus (3–6 m.) vaikų tėvams (programos trukmė 14 savaičių; susitikimai – kartą per savaitę) ir auginantiesiems mokyklinio amžiaus (6–12 m.) vaikus (trukmė – 12 savaičių, taip pat renkamasi kartą per savaitę) – adresu https://forms.gle/nQDzzUK9YpqV5mmv6. Registracija bus aktyvi tol, kol susiformuos grupės. Galutinį tėvų grupių dalyvių sąrašą sudaro grupių vadovai ir apie tai informuoja tėvus jų nurodytais kontaktais.

Visos savivaldybės, dalyvaujančios projekte, skelbiamos adresu https://neitiketini-metai.lt/savivaldybes-dalyvaujancios-projekte-2/. Grupes veda specialistai (kiekvienai grupei – po du vadovus), išklausę programos „Neįtikėtini metai“ kūrėjų mokymus.

Projektas, kurio iniciatorius – Sveikatos apsaugos ministerija, finansuojamas 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Sveikata“ lėšomis. Šios programos tikslas – teikti paramą psichikos sveikatos stiprinimui ir prevencijos priemonėms, ypatingą dėmesį skiriant vaikų, jaunimo ir jų šeimų gerovei. Projekto partneris – Norvegijos regioninis vaikų ir jaunimo psichinės sveikatos ir gerovės centras (angl. The Regional Centre for Child and Youth Mental Health and Child Welfare).

Facebook
Twitter
LinkedIn