Metų visuomenės sveikatos specialisto apdovanojimas – ir klaipėdietės rankose

Šiandien, Raudondvario dvare, vykusio iškilmingo renginio metu pagerbti visuomenės sveikatos specialistai, savo darbais reikšmingai prisidėję prie visuomenės sveikatos stiprinimo praėjusiais metais. „Metų specialisto“ apdovanojimų tradiciją Savivaldybių Visuomenės Sveikatos Biurų Asociacija (SVSBA) puoselėja nuo 2016 metų.

„Kiekvienų naujų metų pažymėjimas šia švente mums suteikia puikią galimybę stabtelėti ir dar kartą pamąstyti apie nuveiktus darbus, iniciatyvas ir nugalėtus sunkumus, pasidžiaugti aktyviais, savo profesijai atsidavusiais žmonėmis, kurių dėka buvo pasiekti atitinkami rezultatai“ – dalinosi mintimis SVSBA pirmininkė ir Klaipėdos miesto VSB vadovė dr. Jūratė Grubliauskienė.

Šiemet „Metų specialisto“ apdovanojimu Klaipėdoje džiaugiasi Klaipėdos miesto VSB Vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimo skyriaus vedėja Rasa Baliutavičiūtė. Savo srities profesionalė įvertinta už reikšmingą indėlį į visuomenės sveikatos stiprinimo veiklą pandemijos kontekste, ypatingą organizuotumą ir sutelktumą, sprendžiant svarbius su pandemijos valdymu, ir ne tik, susijusius klausimus bei nuoširdų atsidavimą savo profesijai.

„Šie pandeminiai metai išties tiek man, tiek, manau, visiems visuomenės sveikatos specialistams buvo be galo sunkūs darbų gausa bei keliamais naujais iššūkiais. Džiaugiuosi, kad sunkumai buvo įveikti bei iškelti tikslai pasiekti. Žinau, kad be geros komandos nebūtų to pavykę padaryti, tik dirbant išvien, turint bendrą tikslą galima padaryti neapsakomai daug. Ačiū visiems dirbusiems ir dirbantiems kartu su manimi. Šis apdovanojimas – tai paskata ir toliau tobulėti savo profesinėje srityje“ – sakė Klaipėdos miesto VSB Vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimo skyriaus vedėja Rasa Baliutavičiūtė.

„Metų specialisto“ rinkimai vyksta net 47 visuomenės sveikatos biuruose. Kandidatus gali siūlyti kiekvieno VSB darbuotojai ir vadovai, o taip pat asociacijos tarybos nariai – svarbu, kad teikimas apdovanojimui būtų motyvuotas. Renkant geriausius metų visuomenės sveikatos specialistus atsižvelgiama į jų veiklą nacionaliniu, regioniniu ar savivaldybės mastu.

„Rinkdami „Metų specialistą“, pagalvojame ne tik apie pasiektus rezultatus, bet ir apie visuomenės sveikatos profesijos prasmę apskritai, o ypač dabar, pandemijos laikotarpiu. Pastaruosius metus mes jautėme, kad esame ypač reikalingi, o tuo pačiu ir profesionalūs bei atsakingi. Taip dar labiau save įprasminome, įgijome pasitikėjimą vietos bendruomenėse ir tarp skirtingų sektorių“ – teigė SVSBA pirmininkė ir Klaipėdos miesto VSB vadovė dr. Jūratė Grubliauskienė.

Visuomenės sveikatos biurų tikslas – stiprinti pirminę visuomenės sveikatos priežiūrą savivaldybių lygmenyje, skatinti kokybiškų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimą gyventojams, motyvuoti gyventojus aktyviai rūpintis savo sveikata bei ligų prevencija.

Informaciją paruošė: visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė, atsakinga už viešuosius ryšius Gintarė Baštunova

Facebook
Twitter
LinkedIn