Nemokamam radono tyrimas darbo vietose, įrengtose rūsiuose ar po žeme


Nemokamam radono tyrimas darbo vietose, įrengtose rūsiuose ar po žeme


Radonas yra gamtinės radioaktyviosios dujos, kurios kyla iš grunto ir kaupiasi statiniuose. Didžiausią žmogaus apšvitos dalį lemia radono skilimo produktai, kurie spinduliuoja alfa daleles. Įkvėpus oro su radonu, alfa dalelės švitina kvėpavimo takų epitelį, gali pažeisti ląsteles ir lemti kvėpavimo takų, plaučių vėžinių susirgimų ir genetinių pakitimų. 2021 m. atlikti radono tyrimai parodė, kad net 20  proc. ištirtų įmonių radono aktyvumo koncentracija darbo vietose viršijo Lietuvos higienos normoje HN 73:2018 nustatytą atskaitos lygį – 300 Bq/m3. Tose darbo vietose dirbančiųjų radiacinei saugai užtikrinti rekomenduota taikyti radono mažinimo priemones. Radono dujos yra vienas didžiausių Lietuvos gyventojų apšvitos šaltinių, radono lemiama apšvita sudaro vieną trečdalį visos gyventojo patiriamos apšvitos ir lemia apie 14 proc. visų plaučių vėžio susirgimų.

Siekiant tinkamai įvertinti radono riziką darbo vietose, tyrimai atliekami ir šiais metais. Radiacinės saugos centro (toliau – RSC) specialistai nemokamus radono aktyvumo koncentracijos patalpų ore tyrimus darbo vietose (įrengtose statinių rūsiuose ar statiniuose po žeme), planuoja pradėti kovo mėnesį. Tyrimų trukmė – nuo 3 iki 6 mėnesių.

Dėl radono tyrimų darbo vietose, įrengtose rūsiuose ar po žeme, prašome kreiptis iki kovo 1 d. į RSC vyriausiąją specialistę Agnę Ivoškienę el. paštu agne.ivoskiene@rsc.lt arba telefonu +370 5 236 1936. Nurodykite vardą, pavardę, adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.

Daugiau informacijos apie radoną galite rasti:

Informacijos šaltinis: 

Radiacinės saugos centras

Kalvarijų g. 153, Vilnius

LT-08352, Lietuva

Tel. (8 5) 236 1936

Facebook
Twitter
LinkedIn