Uostamiestis įvertintas už nuoseklų ir kryptingą darbą sveikatą stiprinančių mokyklų plėtroje

2023 metai Lietuvos sveikatą stiprinančioms mokykloms ypatingi – jos mini savo veiklos 30-metį. 1993 m. Lietuva buvo priimta į Europos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą. Šiandien Nacionaliniam sveikatos stiprinančių mokyklų tinklui priklauso 656 mokyklos 59 savivaldybėse ir kasmet jų skaičius auga. Klaipėdos mieste sveikatą stiprinančių mokyklų tinklui šiuo metu priklauso net 41 ugdymo įstaiga.

„Įsitraukimas į sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą rodo mokyklų bendruomenių požiūrį į vaikų sveikatą, jos išsaugojimą ir stiprinimą. Tam, kad ugdymo įstaiga būtų priimta į šį tinklą, ji turi sutelkti visą bendruomenę – vaikus, pedagogus, tėvus, parengti penkerių metų veiklos planus, kuriuose būtų numatyti aiškūs įsipareigojimai stiprinant vaikų sveikatą ir kuriant sveikatai palankesnę mokyklos aplinką. Svarbu, kad ugdymo įstaigos siektų plėtoti sveikatos stiprinimo veiklą įvairiose srityse: didindamos fizinį aktyvumą, skatindamos sveikatai palankią mitybą, kurdamos traumų ir sužalojimų prevencijos priemones, stiprindamos psichikos sveikatą, imdamosi priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimo prevencijos ir veikdamos kitose srityse, kurias kaip aktualias mato konkrečios ugdymo įstaigos bendruomenė,“ – mintimis apie sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo prasmę, įstojimo į jį galimybes ir įsipareigojimus dalijosi Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro direktorė dr. Jūratė Grubliauskienė.

Šiandien, lapkričio 22 d. vykusioje IV Nacionalinėje sveikatą stiprinančių mokyklų konferencijoje „Vaikų gera emocinė sveikata ir saugi psichosocialinė aplinka padeda mokytis, bendrauti, džiaugtis“ Klaipėdos miesto savivaldybė buvo įvertinta ir apdovanota už pastaraisiais metais pasiektus rezultatus, už nuosekliai ir kryptingai įgyvendinamą sveikatą stiprinančių mokyklų plėtrą ir nuolat džiuginančius tarpsektorinio darbo rezultatus.

Informaciją paruošė visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė, atsakinga už viešuosius ryšius, Iveta Lobanova

Facebook
Twitter
LinkedIn