Klaipėdoje daugėja per didelį kūno svorį turinčių mokinių

Klaipėdos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras kasmet vykdo mokyklinio amžiaus vaikų sveikatos stebėseną. Mokiniai kasmet privalo profilaktiškai tikrintis sveikatą pas savo šeimos gydytoją bei gydytoją odontologą. Elektroniniu būdu užpildytas ir pasirašytas Mokinio sveikatos pažymėjimas patenka į Elektroninę sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą (ESPBI IS), iš kurios yra perduodamas į Higienos instituto Vaikų sveikatos stebėsenos informacinę sistemą (VSS IS). VSS IS duomenys naudojami atliekant mokinių profilaktinių sveikatos duomenų analizę.

Nuo 2020 m. įsigaliojo nauja Mokinio sveikatos pažymėjimo forma, kurioje nebenurodomi mokinių organų sistemų sutrikimai, bet šeimos gydytojas pateikia bendras arba specialiąsias rekomendacijas, kurių turi būti laikomasi mokiniams dalyvaujant ugdymo veikloje. 9 proc. Klaipėdos miesto bendrojo ugdymo mokyklų mokinių buvo nurodytos bendros (pritaikytas maitinimas, pritaikyta sėdėjimo vieta, alergenai, skubios pagalbos poreikis ir pan.), o 2,3 proc. mokinių – specialiosios rekomendacijos ir pirmosios pagalbos priemonės, kurių gali prireikti mokinio dalyvavimui ugdymo veikloje. Daliai profesinių mokyklų mokinių taip pat buvo nurodytos šeimos gydytojo rekomendacijos: bendros – 11,1 proc. mokinių, o specialiosios – 4,3 proc. mokinių. Praėjusiais metais mokiniai daugiausia sirgo kvėpavimo sistemos ligomis, infekcinėmis ir parazitų sukeltomis ligomis bei patyrė sužalojimų ir apsinuodijimų.

Lyginant su ankstesniais metais, Klaipėdoje padaugėjo per didelį kūno svorį turinčių mokinių – 2019 m. antsvoris ir nutukimas nustatytas 20,2 proc., o 2020 m. – 23 proc. bendrojo ugdymo mokyklų mokinių. Profesinėse mokyklose tokių mokinių dalis buvo didesnė – kas ketvirto jaunuolio (25,7 proc.) svoris buvo per didelis.

Nustatyta, kad sveikus dantis (nepažeistus ėduonies, neplombuotus ir neišrautus) turėjo kas penktas sveikatą pasitikrinęs mokinys, besimokantis bendrojo ugdymo įstaigoje, ir kas dešimtas profesinio ugdymo įstaigų mokinys. Dantų būklei vertinti naudojamas dantų ėduonies intensyvumo rodiklis, kuris išreiškiamas ėduonies pažeistų dantų skaičiumi, tenkančiu vienam asmeniui. 2020 metais Klaipėdos miesto bendrojo ugdymo mokyklų mokinių ėduonies intensyvumo rodiklis buvo vidutinis – 3,3, o profesinių mokyklų mokinių – aukštas – 5,6. Galima padaryti išvadą, kad profesinėse mokyklose besimokančių jaunuolių burnos sveikatos rodikliai yra blogesni.

Visuomenės sveikatos specialistai primena, jog kasmetiniai mokinio sveikatos patikrinimai padeda laiku diagnozuoti ligas ir sutrikimus bei jų išvengti. Kasmet profilaktiškai tikrinant mokinio sveikatą galima stebėti, ar jo būklė atitinka būdingas jo amžiaus augimo ir vystymosi normas. Šeimos gydytojas, nustatęs pakitimus, nukreipia vaiką ar pilnametį mokinį gydytojų specialistų konsultacijai.


2020 m. Klaipėdos m. sav. bendrojo ugdymo mokyklų mokinių profilaktinių duomenų analizę rasite ČIA.

2020 m. Klaipėdos m. sav. profesinių mokyklų mokinių profilaktinių duomenų analizę rasite ČIA.


Straipsnį parengė visuomenės sveikatos stebėsenos specialistė Vitalija Mikutytė

Iliustracijos:

Facebook
Twitter
LinkedIn